نرمش رفع کمر درد(۲)

برچسب: نرمش

نرمش رفع کمردرد(۱)

نرمش رفع کمردرد(۱)

این تمرینات تنها یک پیشنهاد است. آن ها را قبل از انجام با پزشک خود بررسی کنید. از فیزیوتراپیست یا پزشک خود بخواهید تا در توسعه یک برنامه تمرینی به شما کمک کند.از پزشک خود بپرسید چند بار در هفته…