فیلم عمل جراحی فیکساسیونِ شکستگی و خرد شدگیِ مچ پا در آقای ۷۳ ساله

برچسب: مچ