مصاحبه با بیماری که متعاقب تصادف دچار شکستگی _ دررفتگی حلقه لگنی شدند

برچسب: لگن

مصاحبه با بیماری که متعاقب تصادف دچار شکستگی _ دررفتگی حلقه لگنی شدند

مصاحبه با بیماری که متعاقب تصادف دچار شکستگی _ دررفتگی حلقه لگنی شدند

در این ویدئو میتوانید صحبت های بیماری که در ۳ ماه پیش ، متعاقب تصادف دچار شکستگی _ دررفتگی حلقه لگنی شدند را در مورد عمل جراحی و دوران نقاهت پس از عمل جراحی ، ببینید و بشنوید.

تعویض مفصل لگن چیست؟

تعویض مفصل لگن چیست؟

تعویض مفصل لگن یکی از موفقیت آمیز ترین اعمال جراحی در انسان است. (متحول کننده ترین عمل جراحی در قرن بیستم از بین تمامی اعمال جراحی در پزشکی) با تعویض مفصل لگن بیمار از دردی مزمن که مدت ها مانع…