متفورمین شرکت APOTEX سرطان زا است!

برچسب: قرص متفورمین ۵۰۰ میلیگرم

  • خانه
  • -
  • قرص متفورمین ۵۰۰ میلیگرم