صافی کف پا چیست؟

برچسب: صافی پای بزرگسالان

  • خانه
  • -
  • صافی پای بزرگسالان
صافی کف پا چیست؟

صافی کف پا چیست؟

کف پای صاف عارضه ای است که در آن بیماران فاقد قوس های استاندارد درکف پا هستند. قوس های موجود در کف پا نیروهایی که از طرف زمین به بدن اعمال میشود را کاهش داده و اجازه ورود به همه…