آیا افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری بیشتر در معرض خطر جوش نخوردن استخوان پس از شکستگی قرار دارند ؟

برچسب: سیگار

آیا افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری بیشتر در معرض خطر جوش نخوردن استخوان پس از شکستگی قرار دارند ؟

آیا افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری بیشتر در معرض خطر جوش نخوردن استخوان پس از شکستگی قرار دارند ؟

مطلبی که در پیش روی شما قرار دارد , ترجمه و خلاصه شده ی مقاله ای میباشد که در آن مطالعه ی گسترده ای در طی سالهای ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۵ برای برسی اینکه آیا افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری…