نتایج جراحی فیکساسیون شکستگی خرد شدگی زانو

برچسب: درمان شکستگی

شکستگی ها

شکستگی ها

شکستگی استخوان از جمله مهمترین آسیب های بدن است که به دنبال ضربه ایجاد می شود. هر گونه تغییر شکل استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده می شود. به زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد می شود بیش از…