فیلم عمل جراحی impingement (گیر افتادگی مفصل هیپ) متعاقب شکستگی لگن

برچسب: دررفتگی

مصاحبه با بیماری که متعاقب تصادف دچار شکستگی _ دررفتگی حلقه لگنی شدند

مصاحبه با بیماری که متعاقب تصادف دچار شکستگی _ دررفتگی حلقه لگنی شدند

در این ویدئو میتوانید صحبت های بیماری که در ۳ ماه پیش ، متعاقب تصادف دچار شکستگی _ دررفتگی حلقه لگنی شدند را در مورد عمل جراحی و دوران نقاهت پس از عمل جراحی ، ببینید و بشنوید.