سیاه شدگی سر استخوان ران در نتیجه ی مصرف پودرهای بدنسازی غیر استاندارد

برچسب: جراحی مفصل

سیاه شدگی سر استخوان ران در نتیجه ی مصرف پودرهای بدنسازی غیر استاندارد

سیاه شدگی سر استخوان ران در نتیجه ی مصرف پودرهای بدنسازی غیر استاندارد

توضیحات پیرامون سیاه شدگی سر استخوان ران (Avascular necrosis) به همراه فیلم عمل جراحی تهویض مفصل هیپ در بیماری که به دنبال استفاده از پودرهای بدنسازی غیر استاندارد دچار سیاه شدگی سر استخوان ران شده است.

تعویض مفصل لگن چیست؟

تعویض مفصل لگن چیست؟

تعویض مفصل لگن یکی از موفقیت آمیز ترین اعمال جراحی در انسان است. (متحول کننده ترین عمل جراحی در قرن بیستم از بین تمامی اعمال جراحی در پزشکی) با تعویض مفصل لگن بیمار از دردی مزمن که مدت ها مانع…