آیا کرونا ویروسِ جدید ( covid_19 ) از طریق تماس جنسی نیز قابل انتقال است ؟

برچسب: تماس جنسی

آیا کرونا ویروسِ جدید ( covid_19 ) از طریق تماس جنسی نیز قابل انتقال است ؟

آیا کرونا ویروسِ جدید ( covid_19 ) از طریق تماس جنسی نیز قابل انتقال است ؟

محققان چینی اعلام کردند که کرونا ویروسِ جدید حتی می تواند بعد از بهبودیِ بیماران ، در مایع منی مردان باقی بماند ، یافته ای که احتمال انتقال ویروس از طریق جنسی را افزایش می دهد.