سندرم دکرون چیست؟

برچسب: تشخیص دکرون

سندرم دکرون چیست؟

سندرم دکرون چیست؟

سندرم دکرون یا تاندونیت دکرون (Tendinitis s’Quervain De) بیماری تاندون ها و غالف تاندون های اطراف مچ دست (اولین کمپارتمان خلفی مچ دست)است.در این بیماری به علت التهاب ایجاد شده، حرکت تاندون در درون غالف آن دردناک می شود.