وزن و سلامت استخوان

برچسب: استخوان

آرتروز مفصل زانو

آرتروز مفصل زانو

مفصل زانو شایع ترین محل استئوآرتریت (آرتروز ) در بدن مى باشد که امروزه بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا را درگیر کرده است . آرتروز یکى از مهم ترین علل نقص عملکردى بوده و مى تواند فعالیت هاى…