تاثیر مکملهای ویتامین دی بر دردِ ناتوان کننده ی آرتروزِ زانوی علامت دار

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • تاثیر مکملهای ویتامین دی بر دردِ ناتوان کننده ی آرتروزِ زانوی علامت دار
تاثیر مکملهای ویتامین دی بر دردِ ناتوان کننده ی آرتروزِ زانوی علامت دار
مطلب زیر ، خلاصه ی مقاله ایست که در  تاریخ   ۰۵ July 2020  منتشر گردید.

اهداف

 هدف از انجام این است که تعیین کنیم که آیا مصرف مکمل ویتامین D یا حفظ میزان کافی ویتامین D در بدن ، باعث کاهش درد پا در بیماران مبتلا به آرتروز علامت دارِ زانو می شود.

 

روش تحقیق

یک مطالعه ی کارآزماییِ تصادفیِ دو سو کورِ کنترل شده با دارونما به نام اثر VItamin D بر استئوآرتریت (VIDEO) انجام شد. در این مطالعه بیماران دارای آرتروز زانو ی علامتدار با سطح  ۲۵_هیدروکسی ویتامین D سرم بین ۱۲/۵ نانومول در لیتر تا ۶۰ نانومول در لیتر قرار گرفتند و به طور تصادفی به مدت ۲ سال به ویتامین D3 ماهانه یا درمان دارونما به نسبت یک به یک تقسیم شدند. برای تعیین میزان درد پا و میزان ناتوان کنندگیِ دردِ پا از شاخص درد و ناتوانی پای منچستر (Manchester Foot Pain and Disability Index) استفاده شد و میزان درد پا و ناتوان کنندگی درد ، در افراد از ۱ تا ۱۰ امتیاز ، بر اساس بیشترین میزان درد در طی روزهای یک ماه اخیر ، امتیاز بندی گردید. برای ارزیابی تغییر نمرات MFPDI بین گروه های تعدیل شده ، از یک مدل اثر مخلوط با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

 

نتایج مطالعه

در مجموع ۴۱۳ بیمار با میانگین سنی ۶۳٫۲ سال (که ۴۹/۷ درصد آنها مرد بودند) وارد مطالعه شدند و ۳۴۰ نفر مطالعه را به پایان رساندند. ۲۳٫۷٪ از افراد شرکت کننده در شروع مطالعه درد پای  ناتوان کننده داشتند. در نمرات MFPDI بین ۲ سال اختلاف معنی داری وجود دارد ، با پیشرفت بیشتر در گروه ویتامین D نسبت به گروه دارونما (۰۳/۰ v در مقابل ۱٫۳۰ ، P = 0.013) و بهبود بیشتر در کسانی که سطح ویتامین D کافی دارند (۲۲۶ = n) ) نسبت به کسانی که سطح سرمی ویتامین D پایینی داشتند (۱۱۴ نفر) (۰۹/۰ ‐ در مقابل ۲٫۱۹ ، P = 0.001).

 

در کل : افرادی که مکمل ویتامین D مصرف میکردند نسبت به گروهی که دارونما مصرف میکردند ، بهبودی و پیشرفت فعالیتی بیشتری داشتند و افرادی که سطح سرمی ویتامین D کافی داشتند نیز دارای پیشرفت فعالیتی بیشتری نسبت به افرادی که سطح سرمی پایین ویتامین D را داشتند ، شدند.

 

بحث و نتیجه گیری

استفاده از مکمل ویتامین D و حفظ مقادیر کافی از سطح سرمی ویتامین D ممکن است سبب کاهش درد پا و کاهش درد ناتوان کننده در افراد مبتلا به آرتروز زانو شود.