آنتی بادی ضد ویروس کرونا ، در افراد بهبود یافته به سرعت از بین میروند

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • آنتی بادی ضد ویروس کرونا ، در افراد بهبود یافته به سرعت از بین میروند
آنتی بادی ضد ویروس کرونا ، در افراد بهبود یافته به سرعت از بین میروند
یک مطالعه جدید از چین نشان داد که آنتی بادی ها در بیماران علامتدار و بدون علامت مبتلا به COVID-19 ، در طول مدت نقاهت به سرعت ناپدید می شوند که این مطالعه سؤالاتی را در مورد اینکه آیا این بیماری منجر به هرگونه ایمنی ماندگار به ویروس پس از بهبودی میشود یا نه را ایجاد میکند.

 

این مطالعه که بر روی ۳۷ بیمار بدون علامت و ۳۷ بیمار علامت دار متمرکز شده است ، نشان داد که بیش از ۹۰٪ از هر دو گروه بیماران علامتدار و بدون علامت در ۲ تا ۳ ماه پس از شروع عفونت ، افت سطحی از ایمونوگلوبولین اختصاصی SARS-COV-2–specific immunoglobulin G (IgG) را نشان دادند. طبق گزارشی که روز گذشته در nature medicine منتشر شد. علاوه بر این ، در ۴۰٪ از گروه بدون علامت ، ۸ هفته پس از اتمام قرنطینه خانگی ، آنتی بادی های IgG در آنها منفی گزارش شد.
نویسندگان گفتند که یافته ها حاکی از آن است که نمیتوان فرض کرد که بیماران بهبود یافته از آلودگی مجدد به ویروس کرونا  مصون هستند ، که بیان کننده استلزام رعایت فاصله اجتماعی میباشد.
بیماران در این مطالعه از بین ۲،۰۸۸ نفری که به علت تماس نزدیک با بیماران تایید شده COVID_19 در منطقه وانژو چین مورد آزمایش قرار گرفتند انتخاب شدند. از بین افرادی که تست کرونای آنها مثبت تست شد ، ۶۰ مورد در ۲ هفته قبل هیچ علامتی نداشتند اما برای قرنطینه در بیمارستان بستری شدند. از این تعداد ، ۲۳ نفر که علائم خفیفی در هنگام پذیرش یا کمی پس از آن پس از داشتند ، از مطالعه خارج شدند و به تین ترتیب ۳۷ بیمتر باقی ماندند.
برای گروه کنترل ، محققان ۳۷ بیمار COVID-19 با علامت خفیف مطابق با سن ، جنس و دیگر فاکتور های خطر با گروه بدون علامت تشخیص دادند. برای بررسیهای بیشتر ، آنها همچنین ۳۷ نفر را متناسب از نظر سن و جنس را انتخاب کردند که از نظر تست کرونا منفی بودند. میانگین سنی بیماران بدون علامت ۴۱ سال بود که  ۲۲ از آنها خانم بودند.

سطح آنتی بادی ، ۷۰ درصد پایین می آید:

از یافته های اصلی این بود که سطح IgG در ۹۳ درصد از گروه بدون علامت و ۹۷ درصد از گروه علامت دار در  دوره ی نقاهت (۸ هفته پس از خروج از قرنطینه در  بیمارستان) بسیار کاهش یافته است. میزان آنتی بادی در بیماران بدون علامت ۷۱٫۱ درصد و در گروه علامت دار ۷۶٫۲ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این ، ۴۰٫۰ درصد از افراد بدون علامت ، اما تنها ۱۲/۱۲ درصد از افراد علامت دار ، تست آنتی بادی IgG پس از  ۸ هفته منفی گزارش شد !! 

 

پخش کردن طولانی مدت تر ویروس در گروه بدون علامت

محققان در یافته های دیگر گفتند که بیماران بدون علامت ، ویروس را به طور قابل توجهی طولانی تر از بیماران علامتدار پخش میکنند ( میانگین ۱۹ روزه در افراد بدون علامت در مقابل میانگین ۱۴ روزه در افراد علامتدار). اما آنها هشدار دادند که پخش کردن ویروس قابل تشخیص لزوماً به معنای این نیست که ذرات ویروسی که پخش میشوند قابلیت عفونت زایی در افراد سالم را دارند.
محققان همچنین سطح تعدادی از سیتوکین ها و کیموکین ها را در بیماران اندازه گیری کردند و نتیجه گرفتند که “افراد بدون علامت ، پاسخ التهابی کمتری را با توجه غلظت کم سیتوکین ها و کیموکین های در گردش ، نسبت به افراد علامتدار نشان میدهند.”
نویسندگان مشاهده کردند که یافته های آنها با آنچه که در مورد مدت زمانی که آنتی بادی های دو نوع دیگر از ویروس کرونا :
SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome) ، MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) 
در بدن مثبت باقی میمانند و سبب ایمنی افراد ، پس از بهبود بیماری میشوند ، مغایر است. یافته های قبلی حاکی از آن است که آنتی بادی های ویروس های SARS و MERS حداقل یک سال و اغلب بیشتر طول مثبت باقی میمانند.