بدن من چه مقدار مکمل ویتامین دی نیاز دارد؟

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • بدن من چه مقدار مکمل ویتامین دی نیاز دارد؟
بدن من چه مقدار مکمل ویتامین دی نیاز دارد؟
هر میکروگرم برابر با ۴۰ واحد بین المللی میباشد

(mcg = 40 international units (IU

 

شربتهای خوراکی :
در هر میلی لیتر شربت ، ۸۰۰۰ واحد بین المللی که معادل ۲۰۰ میکروگرم ویتامین دی میباشد وجود دارد.

oral solution

(۸۰۰۰IU/mL (200mcg/mL

کپسول :
هر کپسول شامل ۵۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی است که معادل با ۱/۲۵ میلی گرم ویتامین دی میباشد.

Capsule

(۵۰,۰۰۰IU (1.25mg

قرص :
قرص ها دو دسته دوز دارند :
قرصهایی که ۴۰۰ واحد بین المللی ، معادل با ۱۰ میکروگرم ، ویتامین دی دارند.
قرصهایی که ۲۰۰۰ واحد بین المللی ، معادل با ۵۰ میکروگرم ، ویتامین دی دارند.

tablet

(۴۰۰IU (10mcg

(۲۰۰۰IU (50mcg

 
 

دوز توصیه شده مکمل های ویتامین دی برای بالغین:

۱۹ تا ۷۰ سال : ۶۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۱۵ میکروگرم ویتامین دی در روز

۶۰۰IU (15 mcg)/day

  زنان باردار یا شیرده : ۶۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۱۵ میکروگرم ویتامین دی در روز

۶۰۰IU (15 mcg)/day

 

سنین بالای ۷۰ سال : ۸۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۲۰ میکروگرم ویتامین دی در روز

۸۰۰IU (20 mcg)/day

 
 
 

پوکی استخوان :
پیشگیری و درمان در سنین بالای ۵۰ سال : ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۲۰ تا ۲۵ میکروگرم در روز که باید همراه با مکملهای کلسیمی مصرف شود.

 ۸۰۰IU _ 1000IU (20-25 mcg) PO once daily with calcium supplements

 
 

کم کاری پاراتیروئید :
۵۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۰/۶۲۵ تا ۵ میلی گرم ویتامین دی در روز که باید همراه با مکملهای کلسیمی مصرف شود.

 ۵۰,۰۰۰IU _ 200,000IU (0.625-5 mg) PO once daily with calcium supplements

 
 

راشیتیسم مقاوم به ویتامین دی :
۱۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۰/۳ تا ۱۲/۵ میلی گرم ویتامین دی در روز.

 ۱۲,۰۰۰IU _ 500,000IU (0.3-12.5 mg) PO once daily

 
 
 

هیپوفسفاتمی فامیلیال :
۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۰/۲۵ تا ۱/۵ میلی گرم ویتامین دی در روز که باید با مکملهای فسفات مصرف شود.

۱۰,۰۰۰IU _ 60,000IU (0.25-1.5 mg) PO once daily with phosphate supplements
 
 

دوز توصیه شده مکمل ویتامین دی در اطفال :

بدو تولد تا ۱۲ ماهگی : ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۱۰ میکروگرم ویتامین دی در روز.

۴۰۰IU (10 mcg)/day

۱ تا ۱۸ سال : ۶۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۱۵ میکروگرم ویتامین دی در روز.

۶۰۰IU (15 mcg)/day

 

راشیتیسم مقاوم به ویتامین دی :
۱۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۰/۳ تا ۱۲/۵ میلی گرم ویتامین دی در روز.

 ۱۲,۰۰۰IU _ 500,000IU (0.3-12.5 mg) PO once daily

 
 

هیپوفسفاتمی فامیلیال :
۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین دی در روز معادل با ۱ تا ۲ میلی گرم ویتامین دی در روز که باید همراه با مکملهای فسفات مصرف شود. ممکن است دوز آن پس از تکمیل دوره رشد کاهش یابد.

 ۴۰,۰۰۰IU _ 80,000IU (1-2 mg) PO once daily with phosphate supplements; may be reduced after stage of growth is complete

 

برای تعیین میزان دقیق دوز ویتامین دی مورد نیاز ، حتماً به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

 

برای اطلاعات بیشتر میتوانید روی تاپیکهای زیر کلیک کنید :

ویتامین دی چیست؟
کلسیم در بدن انسان
۱۲ سوال رایج در مورد مکمل های کلسیمی
رژیم غذاییِ مدیترانه ای (Mediterranean diet) همانند رژیم غذاییِ سرشار از لبنیات (high-dairy diet) از شما در برابر شکستگیِ استخوان مراقبت میکند
آیا پوکی استخوان قابل پیشگیری است؟
تا چه مدتی باید بیس فسفونات (bisphosphonate) را برای پوکی استخوان مصرف نمود ؟