دستور العمل ها و نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در مکانهای مختلف

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • دستور العمل ها و نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در مکانهای مختلف
دستور العمل ها و نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در مکانهای مختلف

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در
مراکز خرید و فروشگاه ها

۱ .تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بالفاصله پس از خارج شدن از فروشگاه در یک
پوشش پالستیکی انداخته و و مجددا استفاده ننمایید.
۲ .ازعدم تماس دستهای خود هنگام در آوردن با قسمت های رویی دستکش مطمئن شوید.
۳ .به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و فروشگاهها نگردید.
۴ .در صورت داشتن تب و سرفه حتما از ماسک استفاده کنید.
۵ .از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری نمایید.
۶ .از خرید بستنی و مواد غذایی باز برای کودکان خود در مراکز خرید، امتناع کنید.
۷ .در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خرید دست خود را حداقل ۴۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.
۸ .از دست زدن به پله برقی در فروشگاهها اکیدا خودداری کنید.
۹ .در صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دگمه های آسانسور از دستمال کاغذی
استفاده و سپس بدون تماس دست خود با قسمت در تماس به سطل آشغال بیندازید.
۱۰ .استفاده از وسایل بازی تعبیه شده برای کودکان مطلقا انجام نگیرد.
۱۱ .برای پرداخت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید
و ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد نماید.
۱۲ .کارت عابر بانکی را که استفاده نمودید در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس در جیبتان بگذارید تا در اولین
فرصت آن را ضدعفونی نمایید و سپس در کیف تان قرار دهید.
۱۳٫هرگز به مکان های فروش حیوانات زنده مراجعه ننمایید.

 
 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مهمانی

سعی کنید حتی االمکان از رفتن به مهمانی و شرکت در تجمع های گروهی اجتناب نمایید.
۱ .سعی نمایید که مراسم ها و برنامه های دید و بازدید خانوادگی از قبل برنامه ریزی شده را با رعایت اصول
اخالقی وبا تاکید بر اپیدمی کرونا کنسل نمایید.
۲ .سعی نمایید به جای مراجعات حضوری جهت گفتگوهای خانوادگی یا همسایگی و یا دوستانه از تلفن یا
شبکه های اجتماعی استفاده نمایید.
۳ .در صورت ضرورت جهت حضور در منزل نزدیکان مانند پدر و مادر سعی کنید موارد زیر را رعایت کنید.
۴ .از سالمت عمومی اعضای خانواده میزبان و یا افراد مهمان در منزل خودتان مطمئن شوید که حداقل عالیم
سرماخوردگی با آنفلونزا نداشته باشند.
۵ .به صورت کامال محترمانه و با تاکید بر اهمیت اپیدمی کرونا در مورد رعایت اصول بهداشت فردی توسط اعضای
خانواده میزبان و یا مدعو و نیز گندزدایی مکرر محیط خانه مطمئن شوید.
۶ .به صورت کامال محترمانه و با تاکید بر اهمیت اپیدمی کرونا از مدعوین بخواهید که بالفاصله بعد از ورود به
منزل قبل تماس محیطی، بین فردی و نشستن دست هایشان را با آب و صابون بشویند.
۷ .به صورت کامال محترمانه و با تاکید بر اهمیت اپیدمی کرونا اگر مهمان هستید بالفاصله بعد از ورود به منزل
میزبان و قبل تماس محیطی و نشستن دست هایتان را با آب و صابون بشویید.
۸ ..در هر دو شرایط باال بعد از در آوردن لباس ها و گذاشتن آنها در جایی جداگانه و به دور از تماس با
لباس های دیگر مجددا دست ها شسته شود. .در صورت مشاهده عدم رعایت اصول بهداشت فردی و بهداشت پخت و پز توسط میزبان قبل از هر گونه
خوردن و آشامیدن با آوردن عذر و بهانه فردی مجلس یا منزل میزبان را ترک نمایید.
۱۰ .اگر با میزبان راحت نیستید سعی نمایید از مصرف مواد غذایی خام و نیم پز خودداری نمایید .
۱۱ .از خوردن مواد غذایی که نیازمند تهیه مستقیم با دست و بدون نیاز به پخت با حرارت اجاق گاز است )مانند
ساالد و یا انار دانه دانه شده( اجتناب نمایید.
۱۲ .سعی کنید مواد غذایی مانند سوپ و آش که هنگام آوردن به میز غذا داغ و پرحرارتند و امکان تماس دست
با آن نیست میل کنید.
۱۳ .سعی نمایید از نان های بسته بندی نشده که احتمال تماس دستی وجود دارد استفاده نکنید
دوباره تاکید می گردد حتی االمکان از خوردن مواد غذایی که احتمال تماس دست فرد دیگری بعد از
پخته شدن آن وجود دارد اجتناب نمایید.

 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در آرایشگاه ها برای مراجعین

۱ .در شرایط همه گیری و شیوع بیماری کرونا از رفتن به اماکن عمومی مثل آرایشگاه ها خودداری کنید.
۲ .در صورت رفتن به آرایشگاه، ماسک و دستکش و ژل الکلی به همراه داشته باشید.
۳ .با خود حوله شخصی ببرید و فقط از آن استفاده کنید.
۴ .به هیچ وجه از حوله های موجود در آرایشگاه استفاده نکنید.
۵ .از هدبند یا موبند شخصی خودتان در آرایشگاه استفاده کنید.
۶ .از پیش بند شخصی خودتان در آرایشگاه استفاده کنید.
۷ .حوله، هدبند و سایر وسایل شخصی خودتان را داخل کیسه پالستیک با درب گره زده قرار دهید.
۸ .بالفاصله بعد از برگشتن از آرایشگاه، حوله و سایر وسایل شخصی همراه خود را با آب گرم و صابون
بشویید.
۹ .در زمان حضور در آرایشگاه حتما ماسک بزنید.
۱۰ .از آرایشگر خود بخواهید حتما ماسک روی دهان و بینی خود داشته باشد.
۱۱٫در داخل آرایشگاه از دستکش یک بار مصرف استفاده کنید.
۱۲٫هرگز دست خود را به صورتتان نزنید.
۱۳ .قبل از ورود به آرایشگاه یا بالفاصله بعد از ورود، دست های خود را با آب و صابون بشویید یا با مواد
ضدعفونی کننده ی الکل دار تمیز کنید.
۱۴ .اگر حضورتان در آرایشگاه طوالنی شد، حداقل هر نیم ساعت یکبار دستانتان را با آب و صابون بشویید یا با
مواد ضدعفونی کننده ی الکل دار تمیز کنید.
۱۵٫در صورت در انتظار نشستن در صورت داشتن خودرو، در خودرو خود منتظر نوبت خویش باشید.
۱۶ .محترمانه از آرایشگر خود خواهش کنید قبل از شروع کار شما، دستانش را با آب و صابون بشوید یا با مواد
ضدعفونی کننده ی الکل دار تمیز کند.
۱۷ .محترمانه از آرایشگر خود خواهش کنید بعد از پایان کار شما، دستانش را با آب و صابون بشوید یا با مواد
ضدعفونی کننده ی الکل دار تمیز کند.
۱۸٫در طول مدت حضور در آرایشگاه، فاصله حداقل یک متری را از سایر افراد حفظ کنید.
۱۹ .از دست زدن به سطوح مختلف )صندلی، میز، پیشخوان، دیوار، دستگیره ها و …..( خودداری کنید.
۲۰٫در صورت استفاده از آلبوم های عروس، مدل مو، رنگ مومجله ای در آرایشگاه، حتما از دستکش یکبار
مصرف استفاده کنید و بعد از اتمام کار، دستکش را داخل سطل زباله درب دار بیندازید.
۲۱٫در صورت استفاده از آسانسور، درب و دگمه های آسانسور را مستقیما با دست لمس نکنید.
۲۲٫حوله و وسایل شخصی خود را بر روی سطوح آرایشگاه قرار ندهید.
۲۳ .ترجیحا از موچین، قیچی، شانه و برس شخصی خودتان استفاده کنید، در غیر اینصورت از آرایشگرتان
بخواهید قبل از شروع کارش آنها را در حضور شما با مواد الکلی ضدعفونی نماید.
۲۴٫زمان حضورتان در آرایشگاه را به حداقل ممکن برسانید.
۲۵ .از هرگونه کاشت ناخن، مژه و …. در این مدت خودداری کنید.
۲۶ .از هر گونه تزریق در آرایشگاه خودداری کنید.
۲۷٫در صورت عطسه و سرفه جلوی دهان خود را با دستمال کاغدی بگیرید و یا داخل آرنج خود عطسه و سرفه
کنید.
۲۸٫دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید را تا کرده و داخل کیسه ای که به همراه دارید گذاشته،
درب آن را گره بزنید و درون کیسه زباله درب دار بیندازید.
۲۹ .از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.
۳۰ .سعی کنید تا پایان دوره همه گیری بیماری کرونا از رفتن به آرایشگاه خودداری کنید و آن را به زمان دیگری
موکول نمایید.

 
 

نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن عالئم تب و سرفه

۱ .دیگران را از احتمال مواجهه و یا ابتال خود به بیماری کرونا مطلع نمایید.
۲ .مطلقا به سر کار نروید.
۳ .آرامش خود را حفظ کنید.
۴ .حداقل ۲ متر فاصله با دیگران را رعایت کنید.
۵ .برای محافظت دیگران هیچوقت ماسک را از صورت خود خارج نکنید.
۶ .ترجیحا در اطاق جداگانه و با تهویه مناسب اقامت کنید.
۷ .کلیه سطوح در تماس را با الکل ۷۰ درصد ضدعفونی نمایید.
۸ .از وسایل شخصی و ظروف و قاشق جداگانه استفاده کنید.
۹ .از حضورد ر جمع اعضا خانواده و دیگران خوداری کنید.
۱۰ .لباس های خود را جداگانه بشویید. مکررا دست های خود را با الکل ۷۰ درصد ضدعفونی نمایید.
۱۱ .مطلع کردن دیگران نسبت به احتمال ابتال به بیماری خود را ارزش تلقی کنید.
۱۲ .از حوله و وسایل استحمام اختصاصی استفاده کنید. مکررا شیرآالت منزل را شسته و با الکل ۷۰ درصد
ضدعفونی نمایید.
۱۳ .پس از باز و بسته کردن شیر آالت ، شیرآالت منزل را با هیپوکلریت سدیم ) یک لیوان وایتکس و ۹ لیوان
آب( بشویید.
۱۴ .درصورت داشتن سرفه و یا تب بالفاصله به مرکز درمانی مراجعه کنید .
۱۵ .تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانید و فقط برای موارد ضروری از اتاق خارج شوید.
۱۶ .اطمینان حاصل کنید که محل هایی که شما و سایر اعضای خانواده به طور مشترک از آنها استفاده می کنید
مانند آشپزخانه و دستشویی تهویه مناسبی داشته باشند.
۱۷ .تا حد امکان خود را مراقبت کنید و یا از فرد دیگری که دارای بیماری های زمینه ای و سالمند نیست کمک
بگیرید.
۱۸ .از افراد دارای بیماری های زمینه ای و سالمند تا حد امکان دور باشید.
۱۹ .محل هایی از اتاق که شما مکرر با انها در تماس هستید باید به طور مکرر شسته و ضدعفونی شود. این
سطوح مختلف مانند میزهای کنار تخت، کناره های تخت و صندلی را باید ابتدا با شوینده های معمول
سطوح را بشویید و سپس با ضدعفونی کننده حاوی هیپوکلریت سدیم ) یک لیوان وایتکس و ۹ لیوان آب(
بشویید.
۲۰ .تالش برای عدم ابتال اعضا خانواده و همکاران و دیگران را در الویت مراقبت از خود قرار دهید.

 
 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در پمپ بنزین ها

۱ .تا حد امکان دفعات بنزین، گاز و یا گازوئیل گرفتن خود را کاهش دهید.
۲ .در هر بار مراجعه به پمپ بنزین ها و یا ایستگاه های سی ان جی، سعی کنید حداکثر باک خودرو خود را
پرکنید تا دفعات کمتر مجبور به مراجعه برای گرفتن سوخت شوید.
۳ .در صورت نیاز، اگر با قصد گرفتن سوخت از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش
یکبار مصرف به همراه ببرید.
۴ .هنگام رسیدن به محل سوخت گیری با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا در یکی از
دستان دستکش یکبار مصرف را بپوشید و با دست دیگر کارت سوخت را در محل کارت دستگاه قرار دهید.
۵ .کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه نمایید. و با دست دستکش
دار اقدام به استفاده از پانل دکمه های دستگاه جهت ورود رمز نمایید.
۶ .از تماس مستقیم با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداری کنید. با دست دستکش دار دسته نازل را بردارید
و اقدام به سوخت گیری نمایید.
۷ .پس از اتمام سوخت گیری، با دست بدون دستکش کارت سوخت را از دستگاه بردارید و در جیب بگذارید .
۸ .تا حد امکان کارت را به اپراتور پمپ بنزین )مسئول دریافت مبلغ سوخت( ندهید و سعی کنید خودتان
شخصا کارت را به دستگاه اخذ وجه سوخت بکشید. سپس از پراتور بخواهید که رمز شما را وارد کند و یا
خودتان با دست دستکش دار رمز کارت خودتان را وارد کنید.
۹ .در نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس
با دستگاه و یا نازل قرار گرفته است تماس پیدا نکند.
۱۰ .بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان )ترجیحا سربسته( بیاندازید.
۱۱ .از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده نمایید.۲٫در صورتیکه ضروری پیش امد که به پمپ بنزین بروید و دستکش همراه تان نبود حتما دقت کنید و یک
دستمال کاغذی به دور انگشتان بپیچید طوریکه انگشتان شما با پانل دکمه های دستگاه تماس پیدانکند و
سپس دستمال کاغذی را بالفاصله در اولین سطل زباله نزدیک خودتان )ترجیحا سربسته( بیاندازید.
۱۳ .دستکش همراه تان نبود حتما دقت کنید برای برداشتن نازل سوخت گیری نیز از یک دستمال کاغذی استفاده
نمایید
۱۴٫در طول حضور در پمپ بنزین و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید.
۱۵٫در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام سوخت گیری دست خود را حداقل ۴۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.

 
 
 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اداره ها

۱ .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.
۲ .در صورت امکان از دستکش التکس در محیط کار استفاده کنید.
۳ .هرگز صورت خود و بخصوص چشم ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید.
۴ .از مواد ضدعفونی کننده و الکل ۷۰ درصد و باالتر در محل کار خود استفاده کنید و در اختیار دیگران نیز قرار
دهید.
۵ .تمام سطوح پرتماس محل کار را هرروز با الکل ۷۰ درصد ضد عفونی کنید. )از جمله: پیشخوان، رومیزی، میز
کار ، تلفنها، کیبورد، تبلت و دستگیرههای درها(
۶ .تا حد امکان رعایت فاصله ۲ متر را با همکاران خود داشته باشید.
۷ .تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری نمایید.
۸ ..تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید.
۹ .از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید.
۱۰ .تا حد امکان بصورت الکترونیک ، تلفنی و بدون مالقات حضوری کار خود را انجام دهید.
۱۱ .از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خود ممانعت بعمل آورید.
۱۲ .در صورت داشتن عطسه و سرفه از ماسک استفاده نمایید.
۱۳ .مکررا وسایل و سطوح محیط کار را با الکل ۷۰ درصد و باالتر ضد عفونی کنید. .مکررا وسایل و سطوح محیط کار را با الکل ۷۰ درصد و باالتر ضد عفونی کنید.۴ .مکررا دست های خود را بشویید.
۱۵ .از خوردن صبحانه مشترک خوداری نمایید.
۱۶ .تاحدامکان از لیوان و وسایل شخصی استفاده نمایید.
۱۷ .از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.