برآمدگی در مفاصل انگشتان میتواند موید بر آرتروز مفصل زانو باشد.

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • برآمدگی در مفاصل انگشتان میتواند موید بر آرتروز مفصل زانو باشد.
برآمدگی در مفاصل انگشتان میتواند موید بر آرتروز مفصل زانو باشد.
بر اساس مطالعه ای که اخیراً در تاریخ آپریل سال ۲۰۱۹ توسط گروه آرتروز و روماتولوژی منتشر گردید ، اگر شما دچار گره هبردن (Heberden’s node) که یک مشکل و شرایطِ وابسته و مرتبط با آرتروز میباشد ، ممکن است در معرض خطر ابتلا به آرتروز زانوها قرار بگیرید.

 
 

Henerden's node
Heberden’s node

 

گره های هبردن وقتی تشکیل میشوند که غضروف در مفاصل انگشتان از بین می رود و باعث می شود که استخوان ها بر روی یکدیگر ساییده شوند.

 

گره های هبردن وقتی تشکیل میشوند که غضروف در مفاصل انگشتان از بین می رود و باعث می شود که استخوان ها بر روی یکدیگر ساییده شوند
گره های هبردن وقتی تشکیل میشوند که غضروف در مفاصل انگشتان از بین می رود و باعث می شود که استخوان ها بر روی یکدیگر ساییده شوند

این امر باعث می شود که استخوانچه های جدیدی شکل بگیرد که خود را به صورت گره های استخوانی در نزدیک به ناخن ها و نزدیک به نوک انگشتان ایجاد کند.

 

 

در این مطالعه ، محققان ۵۷۵ نفر را مورد مطالعه قرار دادند که ۳۹۵ نفر از آنان با گره های هبردن در انگشتان  و ۱۸۸ نفر بدون گره های هبردن بودند. محققان پس از انجام معاینات فیزیکی جهت یافتنِ گره های هبردن ، و همچنین MRI از هر دو زانو جهت بررسیِ شواهدِ آرتروز زانو ، در ابتدای مطالعه و پس از ۲ سال از MRIاولیه ، از  تمامیِ شرکت کنندگان در مطالعه انجام دادند.
آنها دریافتند که وجود گره های هبردن در انگشتان ، با احتمال بیشتر در شواهدِ آرتروز زانوها در MRI همراهی داشت و همچنین در طی پیگیری ۲ ساله مشخص شد که آرتروز در زانوهای این افراد نسبت به افرادی که آرتروز زانو دارند اما دچار گره های هبردن نیستند ،  شدتِ تخریب مفصل بیشتر و روند تخریب سریعتری داشته است.