چه کفشی برای انحراف شست پا (Hallux Valgus) مناسب است.

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • چه کفشی برای انحراف شست پا (Hallux Valgus) مناسب است.
چه کفشی برای انحراف شست پا (Hallux Valgus) مناسب است.

پرسش :

من دچار انحراف شست پا هستم ، از چه کفشی باید استفاده کنم ؟

 

پاسخ:

انتخاب کفش مناسب در انحراف انگشت شست پا بسیار مناسب است .
برای پیشگیری از شدت این مشکل میبایست از کفشهای پنجه پهن به جای کفشهای نوک تیز استفاده نمود.
همچنین استفاده از لا انگشتی های سیلیکونی نیز مفید میباشد.