مصاحبه با خانم ۵۷ ساله که در حدود ۶۰ روز قبل , تحت عمل جراحی تعویض مفصل زانو قرار گرفت

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • مصاحبه با خانم ۵۷ ساله که در حدود ۶۰ روز قبل , تحت عمل جراحی تعویض مفصل زانو قرار گرفت