همه چیز در مورد سندروم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

 • خانه
 • -
 • دسته‌بندی نشده
 • -
 • همه چیز در مورد سندروم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)
همه چیز در مورد سندروم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

مقدمه

سندروم خروجی قفسه سینه , اجتماعی از عناوین برای طیف وسیعی از وضعیت هایی است که در فشار آوردن بر روی ساختارهای عصبی_عروقی(Neurovasculsr structures) , بر قسمتی که آنها از خروجی قفسه سینه عبور میکنند , نقش دارند.

 

سندروم خروجی قفسه سینه , در اثر فشار بر روی ساختارهای عصبی_عروقی(Neurovasculsr structures) , بر قسمتی که آنها از خروجی قفسه سینه عبور میکنند ایجاد میشود.

 

خروجی قفسه سینه مابین عضله اسکالن (گروهی از ماهیچه‌های ناحیه طرفی گردن) , دنده ی اول و استخوان کلاویکل ( استخوان ترقوه) میباشد. ساختارهای عضلانی_عصبی از طریق این فضا از گردن و قفسه سینه عبور میکنند و به سمت زیر بغل میروند. سندروم خروجی قفسه سینه یکی از بحث برانگیزترین موارد کلینیکی در پزشکی میباشد.

 
 

خروجی قفسه سینه مابین عضله اسکالن (گروهی از ماهیچه‌های ناحیه طرفی گردن) , دنده ی اول و استخوان کلاویکل ( استخوان ترقوه) میباشد.

 

انواع

 • سندروم خروجی قفسه سینه ی نوع عروقی

 • سندروم خروجی قفسه سینه ی نوع عصبی

 • سندروم خروجی قفسه سینه نوع نامشخص

تشخیص

برای خارج کردن بیماری های سیستمیک و التهابی از تشخیص های افتراقی میتوان از تعداد اندکی از تستهای خونی استفاده نمود که این آزمایشات شامل ; سطح گلوکز خون , شمارش کامل سلولهای خونی (Complete Blood Cell Count) , سدیمانتاسیون (Erythrocyte Sedimantation Rate) , سطح تیروتروپین و آزمایشات روماتولوژیکی میباشد.
مطالعات تصویر برداری برای تشخیص سندروم خروجی قفسه سینه شامل موارد زیر میباشد :
 • گرافی اشعه ایکس

پزشک در صورت صلاحدید ممکن است درخواست یک گرافی از ناحیه ای که درگیر است را بدهد که ممکن است نمایان کننده ی وجود یک دنده ی اضافی(دنده ی گردنی) باشد. همچنین برای خارج کردن دیگر وضعیتهایی که در تشخیص های افتراقی قرار میگیرند و ممکن است ایجاد کننده ی علائم مربوطه باشند , به کار میرود.
این تصویر , گرافی قسمت قدامی قفسه سینه مربوط به یک دختر ۱۵ ساله ای میباشد که با پارستزی متناوب مراجعه نموده است.
تورم بازوی راست بیمار مشخص کننده ی وجود یک دنده گردنی(توسط فلش مشخص شده است) میباشد.
 • Ct_Scan و MRI

در صورت صلاحدید پزشک , برای مشخص کردن موارد دیگری که ایجاد کننده ی علائم مشابه هستند به کار برده میشود.

 
 

 • آنژیوگرافی با استفاده از رزونانس مغناطیسی (MRA)

 • ونوگرافی

MRI و تصویر شماتیک از ارتباط آناتومی با سندروم خروجی قفسه سینه که به سه قسمتِ مثلث interscalene , فضای costoclavicular و فضای subcoracoid تقسیم شده است.
Notes: (A) MRI (a) and illustration (b) of the interscalene space, which is bordered by the anterior and middle scalene muscles anteriorly and anteroposteriorly, respectively, and the first rib infero-posteriorly. The roots of the brachial plexus lie above the subclavian artery. The subclavian vein is anterior to this space. (B) MRI (a) and illustration (b) of the costoclavicular space, which is bordered by the first rib inferiorly, the clavicle superiorly, and the subclavius anteriorly. The subclavian artery lies central with the vein anterior to it and branches of the brachial plexus are seen above and below the artery. (C) MRI (a) and illustration (b) of the subcoracoid (or retropectoralis minor) space, which is bordered by the pectoralis minor muscle anteriorly and the coracoid process superiorly. The cords of the brachial plexus can be seen around the vessels. Some compression of the vein is noted, and this is within normal variation. This space is lateral to the first rib and is least commonly involved in thoracic outlet syndrome. The arrowheads demonstrate the corresponding parts of the brachial plexus.
Abbreviations: A, anterior; M, medial; P, posterior; L, lateral; a, artery; v, vein.

 

نوار عصب در موارد کلاسیکِ سندروم خروجی قفسه سینه ی نوروژنیک , کمک کننده میباشد. اگرچه در این اختلال , بسیاری از علائم متناوب میباشند بنابراین نتایج منفی در نوار عصب , رد کننده ی این تشخیص نمیباشد.
عمل جراحی در مواردی از بیماران مبتلا به سندرم خروجی قفسه سینه که نشانگرِ عدم کفایتِ عروقی و عدم کارکردِ پیشرونده ی عصبی میباشند به کار میرود. مابقی بیماران باید درمان غیر جراحی دریافت کنند که در فاز حاد بیماری شامل استراحت , داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) , ورزشهای تقویت کننده ی گردنی_کتفی , و فیزیوتراپی با مودالیته هایی مانند امواج فراصوت(Ultrasound) و تحریک الکتریکی عصب از روی پوست(Transcutaneous Nerve Stimulation) میشود. فیزیوتراپی در فاز حاد بیماری بر روی کنترل درد و محدوده ی حرکت , با استفاده از ورزشهای کششی مخصوص تمرکز میکند.

 
 

اپیدمیولوژی

ایالات متحده آمریکا

طیف گسترده ی علائم و نشانه ها در بیمارانی که دچار سندروم خروجی قفسه سینه هستند و فقدان یک تست برای تایید تشخیص آن , مشخص کردن بیمارانی که دچار سندروم خروجی قفسه سینه میباشند را دشوار میکند. بنابراین تعیین میزان دقیق بروز این اختلال امکان پذیر نمیباشد , میزان تخمین زده شده ی این بیماری ۳ تا ۸۰ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر میباشد. سندروم خروجی قفسه سینه در زنان شایعتر میباشد , مخصوصاًدر افرادی که تکامل عضلانی ضعیفی دارند یا حالت و وضعیت نشستن و ایستادن نامناسبی دارند یا هر دو این موارد.

 

آناتومی

باندل عروقی_عصبی در طی مسیر خروج از گردن و رسیدن به زیر بغل و قسمت ابتدای بازو , از ۳ فضا یا مثلث عبور میکنند. همه ی این فضاها ممکن است منشأ فشار بر روی اجزای مختلف باندل عروقی_عصبی ; شامل شبکه عصبی بازویی و عروق ساب کلاوین باشند. این فضاها در حالت استراحت کوچک میباشند و در طی برخی مانورهای بازو مانند دور کردن بازو از بدن و چرخش به خارج بازو , کوچکتر هم میشوند. این ممکن است برای تشخیص سندروم خروجی قفسه سینه کمک کننده باشد و پایه ی تست های محرک را تشکیل میدهد.

 

باندل عروقی_عصبی در طی مسیر خروج از گردن و رسیدن به زیر بغل و قسمت ابتدای بازو , از ۳ فضا یا مثلث عبور میکنند. همه ی این فضاها ممکن است منشأ فشار بر روی اجزای مختلف باندل عروقی_عصبی ; شامل شبکه عصبی بازویی و عروق ساب کلاوین باشند.

 
باندل عروقی_عصبی در طی مسیر خروج از گردن و رسیدن به زیر بغل و قسمت ابتدای بازو , از ۳ فضا یا مثلث عبور میکنند. همه ی این فضاها ممکن است منشأ فشار بر روی اجزای مختلف باندل عروقی_عصبی ; شامل شبکه عصبی بازویی و عروق ساب کلاوین باشند.

اعصاب شبکه بازویی و شریان و ورید ساب کلاوین/آگزیلاری میتواند در سه مقطع تحت فشار قرار گیرد

 

اولین فضا Interscalene Triangle میباشد که سه ضلع آن را عضله اسکالن قدامی , عضله اسکالن میانی و حد فوقانیِ دنده اول میسازد. این فضا شامل شبکه عصبی بازویی و شریان ساب کلاوین میشود . این مثلث شایعترین فضا برای فشار بر روی عروق یا فشار بر روی اعصاب یا هر دری آنها میباشد.
دومین فضا Costoclavicular Triangle میباشد که سه ضلع آن را استخوان ترقوه , دنده اول و اسکاپولا میسازد. این فضا شامل اعصاب بازویی و شریان و ورید ساب کلاوین میباشد.
سومین فضا Subcoracoid Space یا Retropectoralis minor نام دارد و در زیر زائده ی کوراکویید و در عمق تاندون پکتورالیس مینور میباشد.

 

A: اولین فضا Interscalene Triangle میباشد که سه ضلع آن را عضله اسکالن قدامی , عضله اسکالن میانی و حد فوقانیِ دنده اول میسازد.
B: دومین فضا Costoclavicular Triangle میباشد که سه ضلع آن را استخوان ترقوه , دنده اول و اسکاپولا میسازد.
C: سومین فضا Subcoracoid Space یا Retropectoralis minor نام دارد و در زیر زائده ی کوراکویید و در عمق تاندون پکتورالیس مینور میباشد.

 

بیومکانیسمِ مختصِ ورزشی

سندروم خروجی قفسه سینه اغلب در افرادی رخ میدهد که اغلب شانه ی خود را به طور مکرر در وضعیت ابداکشن(دور کردن بازو از بدن) و اکسترنال روتیشن(چرخش رو به خارج بازو) شدید قرار میدهند. نمونه ی بارز این گونه نرکات در شنا دیده میشود , مخصوصاً در شنای Freestyle stroke , Butterfly stroke و Backstroke دیده میشود.

 

Freestyle stroke swimming

 
Butterfly stroke swimming

 
Backstroke swimming

 

وقتی که یک شناگر , شرح حالی مبتنی بر درد و سفتی شانه , گردن و ترقوه اش در هنگام ورود دستش به آب میدهد ,  باید به سندروم خروجی قفسه سینه مشکوک شد. علاوه بر شنا , ورزشکارانِ ورزشهای دیگر مانند واترپلو , بیسبال , تنیس و ورزشهایی که در آنها استرس و فشار زیادی به شانه , در هنگامی که در وضعیت ابداکسیون و اکسترنال روتیشن قرار دارد , وارد میشود نیز ممکن است منجر به ایجاد سندروم تروجی قفسه سینه شوند.

 

در واترپلو نیز که در آن استرس و فشار زیادی به شانه , در هنگامی که در وضعیت ابداکسیون و اکسترنال روتیشن قرار دارد , وارد میشود ممکن است منجر به ایجاد سندروم تروجی قفسه سینه شوند.

 
در بیسبال نیز که در آن استرس و فشار زیادی به شانه , در هنگامی که در وضعیت ابداکسیون و اکسترنال روتیشن قرار دارد , وارد میشود ممکن است منجر به ایجاد سندروم تروجی قفسه سینه شوند.

 
در تنیس نیز که در آن استرس و فشار زیادی به شانه , در هنگامی که در وضعیت ابداکسیون و اکسترنال روتیشن قرار دارد , وارد میشود ممکن است منجر به ایجاد سندروم تروجی قفسه سینه شوند.

 
 

سندروم خروجی قفسه سینه در این اشخاص ممکن است به صورت علائم عصبی , شریانی یا وریدی خود را بروز دهد. سندروم خروجی قفسه سینه بیشتر در مردانِ جوونِ ورزشکاری که به دلیل کار یا وضعیت فیزیکی , دارای حجم بالایی از عضلات بالاتنه میباشند , بروز میکند. بازیکنان بیسبال که ورزششان نیازمند حرکات پرتابی مکرر میباشد , در معرض خطر بالاتری برای درگیری شریانیِ سندرومِ خروجی قفسه سینه در دست غالبشان میباشند.

 

تظاهرات بالینی

اینکه سندروم خروجی قفسه سینه , در ابتدا خود را به چه صورت بروز بدهد به اینکه فشار اولیه بر روی عروق یا عصب و یا هر دویِ آنها باشد بستگی دارد. علائم عصبی نیز میتواند از متناوب تا مداوم , متغیر باشد. سه الگو برای تظاهرات این بیماری وجود دارد : عروقی , عصبیِ حقیقی و نوع نامشخص.
سندرومِ خروجیِ قفسهِ سینه ی عروقی نادر است و میتواند شریان یا ورید ساب کلاوین را درگیر نماید. هر دو نوعِ سندرومِ خروجیِ قفسه سینه (شریانی/وریدی) تمایل دارند که در بیماران جوانی که فعالیت های با نیروی زیاد بالای سر مانند پرتاب کردن , انجام میدهند , بروز کند. با انسداد وریدی (اگر ثانویه به ترومبوز باشد ; سندروم Paget-von Schrötter) بیماران ممکن است با وَرَم اندام فوقانی , بیرون زدگیِ سیاهرگ ها و یا درد منتشر در بازو و دست (همراه با ساعد) مراجعه کنند.

 

ونوگرافی در یک بیمار ۲۵ ساله مبتلا به سندروم Paget-von Schrötter , عکس A و B ترومبوز در ورید ساب کلاوین سمت چپ را نشان میدهد.

 
این ونوگرافی نمایانگر استنوز ورید ساب کلاوین سمت چپ در سندروم Paget-von Schrötter میباشد.

 
 
بیماران مبتلا به سندروم Paget-von Schrötter ممکن است با وَرَم اندام فوقانی , بیرون زدگیِ سیاهرگ ها و یا درد منتشر در بازو و دست (همراه با ساعد) مراجعه کنند.

 
 
 
MR Venography در بیماری که دچار سندروم خروجی قفسه سینه میباشد و تنها در صورتی که دست در بالای سرش باشد(عکس بعدی) دچار استنوز ورید ساب کلاوین میشود.

MR Venography در بیماری که دچار سندروم خروجی قفسه سینه(همان بیمار عکس قبلی) میباشد و تنها در صورتی که دست در بالای سرش باشد دچار استنوز ورید ساب کلاوین میشود.

 

با انسداد شریانی , بیماران ممکن است دچار تغییر رنگ در اندام فوقانی درگیرشان شوند. احساس شلی و لنگی یا درد منتشرِ بازو و دست (همراه با ساعد). به دلیل جریان خون شریانهای کولترال , نشانه های بیماری در ابتدا تمایل دارند که خفیف باشند که شامل احساس درد و ضعف و خستگی در بازو مخصوصاً پس از فعالیتهای بالای سری میباشد. بیماران معمولاًپس از رخ دادن ایسکمی (مثلا ایجاد زخم , گانگرن , از بین رفتن پالس و ضربان عضو درگیر) به دنبال ارزیابی های پزشکان میروند.

 

MR Angiography با کنتراست در حالت دستها رو به پایین در بیماری که دچار سندروم خروجی قفسه سینه میباشد.

 
MR Angiography با کنتراست در حالتی که دستها بالای سر قرار دارند در بیماری که دچار سندروم خروجی قفسه سینه میباشد(همان بیمار قبلی) که پشاهده میشود جریان کنتراست در هر دو سمت در سطح عضله اسکالن کاهش یافته است و در سمت راست شدیدتر میباشد. بیمار راست دست میباشد و علائمش هم در دست غالب بیشتر میباشد.

 
 

سندرومِ خروجیِ قفسه سینه ی عصبی , شامل فشار بر روی شبکه بازویی میشود. مشابه با سندروم خروجی قفسه سینه ی عروقی , یک تظاهر عصبیِ خالص و بکر , نادر است. بیماری ممکن است خود را در بیماران به صورت آتروفیِ بدون دردِ عضلات اصلی دست , و در ورزشکاران به صورت اشکال در گرفتن توپ و راکت در نتیجه ی ضعف در عضلات اصلی دست , بروز دهد. آنها همچنین ممکن است دچار بیحسی یا پارستزی(احساس گز گز , سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی) در اندام درگیر شوند. درد معمولاً گزارش میشود اما به شدتِ نوع نامشخصِ سندروم خروجی قفسه سینه نمیباشد. سندروم خروجی قفسه سینه ی عصبی نیز در افرادی که فعالیت بالای سَریِ زیادی دارند بیشتر دیده میشود.

 

عکس مربوط به بیمار خانوم ۲۳ ساله ای که بیان میکند از سن ۱۳ سالگی به صورت متناوب دچار درد بازوی راست , بیحسی , گرفتگی عضلاتِ فلکسور انگشتان شده است. در سن ۲۰ سالگی دچار ضعف و خستگیِ پیشرونده و آتروفی عضلات دست راست و بیحسی در قسمت میانی ساعد و قسمت میانی دست راست شده. در عکس A آتروفی عضله ی Tenar سمت راست و عضله ی dorsal interossi اول را مشاهده میکنید. در تصویر B گرافی قفسه سینه بیمار را مشاهده میکنید که نشان دهنده ی دنده ی اضافه ی دو طرفه(دنده گردنی) میباشد. تفاوت زوایا در بخش انتهاییِ مفصلیِ دو دندهی گردنی(اندکی رو به بالا در راست و رو به پایین در چپ) در شکل B مشاهده میشود (فلش).

 
تصویر مربوط به بیمار دختر ۱۷ ساله بدون سابقه ای از تروما و ضربه ی قبلی و بیماری قبلی با ضعف و خستگی و تحلیل پیشرونده در عضلات دست و ساعد مراجعه نمود. نوار عصب انجام شده مشخص کننده ی موارد زیر بود :
unrecordable medial antebrachial cutaneous sensory and low-amplitude median motor responses (recorded from thenar muscles) along with chronic neurogenic changes in the hand muscles
در تصویر A آتروفی عضلات تنار و قسمت میانی ساعد در سمت راست را مشاهده میکنید. MRI مشخص کننده ی موارد زیر بود :
T2 hyperintense (coronal [B] and axial [C] short T1 inversion recovery T2-weighted) and T1 iso/hypointense nonenhancing (D, fast spin-echo T1-weighted with IV gadolinium) fusiform focal expansion of the proximal extraforaminal segment of the right T1 root.
سندرومِ خروجیِ قفسهِ سینه ی عصبی تشخیص داده شد و بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
 
تصویر مربوط به بیمار خانوم ۳۲ ساله که با سابقه ی ۴ ساله از درد در شانه چپ , بی حسیِ قسمت میانی دست و ساعد به همراه ضعف و آتروفی پیشرونده مراجعه نموده است. نوار عصب مشخص کننده ی سندروم خروجی قفسه سینه ی عصبیِ حقیقی بود و گرافی قفسه سینه مشخص کننده ی زائده ی عرضیِ طویل شده ی مهره ی ۷اُم گردنی بود. سنوگرافی مشخص کننده ی فشار بر روی Lower Trunk سمت چپ (تصویر A) و MRI (تصویرB) نشان دهنده ی فشار بر روی Lower Trunk بین شریان(علامت*) و باند فیبروز(علامت فلش) بود و عمل جراحی(تصویرC) نیز تأیید کننده ی آن است.

 

سندروم خروجی قفسه سینه ی نوع نامشخص , مربوط به گروه بزرگی از بیماران میباشد که درد بدون علت واضح در بازو , ناحیه ی اسکاپولا و ناحیه ی گردن دارند. به طور معمول درد این بیماران پس از یک ضایعه ی تروماتیک و وارد آمدن ضربه(مانند تصادف با وسیله نقلیه) شروع میشود. شک بسیاری برای این تشخیص وجود دارد , برخی پزشکان معتقدند که این اختلال کمتر از حد واقعی تشخیص داده میشود و برخی پزشکان معتقدند که این اختلال بیشتر از موارد واقعی خودِ بیماری , تشخیص گذاری میشود.

 

معاینات بالینی

تمامی موارد زیر در صورت صلاحدید پزشکِ معالج انجام میشود.

معاینات باید با ارزیابیِ پوسچِر و طرز قرارگیری بدن بیمار(وضعیت ایستادن و نشستن) آغاز گردد. رخّت در پوسچِر شانه ها و وضعیت “سر و گردنِ رو به جلو” برای افراد راحت است ولی به صورت بالقوه به اسکاپولا و عضلات گردن آسیب وارد میکند و فرد را مستعدِ برای ابتلا به سندروم خروجی قفسه سینه مینماید.

 

SLUMPED POSTURE and POOKED_FORWARD position of head and neck
این پوسچِر برای افراد راحت است اما به طور بالقوه به اسکاپولا و عضلات گردن آسیب وارد مینماید و فرد را مستعد برای سندروم خروجی قفسه سینه مینماید.

 

سیمتری و تقارنِ هر دو بازو باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی محدودیت حرکاتِ فعال گردن(میزانی که خود بیمار میتواند گردن خود را حرکت بدهد) و Spurling test که در آن سر بیمار در وضعیت اکتانسیون و لترال فلکسیون قرار میگیرد و معاینه کننده در راستای محور آگزیال بر روی سر بیمار فشار وارد میکند تا درد رادیکولر بیمار دوباره ایجاد شود.

 

Spurling test
در آن سر بیمار در وضعیت اکتانسیون و لترال فلکسیون قرار میگیرد و معاینه کننده در راستای محور آگزیال بر روی سر بیمار فشار وارد میکند تا درد رادیکولر بیمار دوباره ایجاد شود.

 

محدودیت شانه در حرکات فعال و غیر فعال باید مورد ارزیابی قرار گیرد. معاینه ی عصبی_عضلانیِ دقیقِ اندامهای فوقانی با توجه به اینکه عضلات و اعصابی که از شبکه بازویی تحتانی منشأ میگیرند , بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند , باید صورت گیرد.
سندروم خروجیِ قفسه سینه ی عروقی بر اساس اینکه درگیری مربوط به شریان(سرخرگ) باشد یا ورید(سیاهرگ) , علائم متفاوتی را در معاینات نشان میدهند.
در صورت وجود فشار بر روی ورید , بیماران با تورم و سیانوزِ(سیاه شدگی) اندام فوقانیِ درگیر مراجعه مینماید. همچنین ممکن است این افراد عروق متسع در ناحیه ی شانه و قفسه سینه داشته باشند.
در صورت وجود فشار بر روی شریان , بیماران معمولاً با فقدان نبض یا ضعیف بودن نبض و سردی در اندام فوقانیِ درگیر مراجعه میکنند. کاهش ۲۰mmhg فشارِ دست درگیر در مقایسه با دستِ دیگر میتواند در برخی موارد نشانه ای از درگیری شریانی باشد.
یافته ی کلاسیک در درگیریِ عصبیِ سندروم خروجی قفسه سینه Gilliatt_Sumner Hand میباشد. یافته ها در معاینه شامل آتروفی در abductor pollicis brevis همراه با درگیریِ کمترِ interossi و عضلات hypotenar خواهد بود.

 

Gilliatt-Sumner hand
یافته ها در معاینه شامل آتروفی در abductor pollicis brevis همراه با درگیریِ کمترِ interossi و عضلات hypotenar خواهد بود.

 
آتروفی و تحلیل عضلات تنار

 

بیمارانی که دچار سندروم خروجی قفسه سینه از نوع نامشخص میباشند , بیشتر با درد منتشرِ اندام فوقانی همراه با گاردینگ مراجعه میکنند. انجام معاینات دشوار و یافته ها مربوط به یک نقطه نخواهد بود (منتشر است). ضعف و کاهش حس علائم غیر قابل اطمینان است که به سختی میتوان مقدار آن را مشخص نمود.
به دلیل وجود طیف گسترده ای از ساختارهایی که در سندروم خروجی قفسه سینه درگیر میشوند , مانور های محرکِ متعدد برای ایجاد مجدد علائمِ وجود دارد. این مانورها شامل Adson maneuver , wright test , Roos stress test میباشد. اما باید در نظر داشت که این مانورها موارد مثبت کاذب و منفی کاذب بسیاری دارند.

Adson maneuver

با قرار دادن شانه ی در حال معاینه در موقعیتی که اندکی در ابداکشن و اکستنشن باشد انجام میشود. سپس بیمار گردن خود را به عقب خم کرده و سر خود را به سمت شانه ی در حال معلینه کج میکند. سپس بیمار همزمان با اینکه معاینه گر نبض رادیال همان سمت را لمس میکند , عمل دم(فرو بردن هوا به ریه!) را انجام میدهد. اگر نبض کاهش یابد یا بیمار دچار پارستزی(حس سوزن سوزن و گز گز) شود , در صورتی که این مانور همزمان در سمت مقابل نیز باعث ایجاد این علائم نگردد , این تست مثبت تلقی میشود.

Adson maneuver
با قرار دادن شانه ی در حال معاینه در موقعیتی که اندکی در ابداکشن و اکستنشن باشد انجام میشود. سپس بیمار گردن خود را به عقب خم کرده و سر خود را به سمت شانه ی در حال معلینه کج میکند. سپس بیمار همزمان با اینکه معاینه گر نبض رادیال همان سمت را لمس میکند , عمل دم(فرو بردن هوا به ریه!) را انجام میدهد. اگر نبض کاهش یابد یا بیمار دچار پارستزی(حس سوزن سوزن و گز گز) شود , در صورتی که این مانور همزمان در سمت مقابل نیز باعث ایجاد این علائم نگردد , این تست مثبت تلقی میشود.

 
 

Wright test

در این تست , همزمان با لمس نبض رادیال , بازوی سمت درگیر بیمار را به صورت پیشرونده ابداکت و اکسترنال روتیت میکنیم. اگر نبض کاهش یابد یا بیمار دچار پارستزی(حس سوزن سوزن و گز گز) شود , در صورتی که این مانور همزمان در سمت مقابل نیز باعث ایجاد این علائم نگردد , این تست مثبت تلقی میشود.

Wright test
در این تست , همزمان با لمس نبض رادیال , بازوی سمت درگیر بیمار را به صورت پیشرونده ابداکت و اکسترنال روتیت میکنیم. اگر نبض کاهش یابد یا بیمار دچار پارستزی(حس سوزن سوزن و گز گز) شود , در صورتی که این مانور همزمان در سمت مقابل نیز باعث ایجاد این علائم نگردد , این تست مثبت تلقی میشود.

 

Roos Stress Test

با قرار دادن هر دو شانه ی بیمار در وضعیت ابداکشن و اکسترنال روتیشن ۹۰ درجه در حالی که آرنج ها در وضعیت فلکشن ۹۰ درجه باشد انجام میشود. سپس بیمار چندین مرتبه مشت خود را باز و بسته میکند. دوباره ایجاد شدن علائم یا حس سنگینی و خستگی , به عنوان موارد مثبت تلقی میشود.

Roos Stress Test
با قرار دادن هر دو شانه ی بیمار در وضعیت ابداکشن و اکسترنال روتیشن ۹۰ درجه در حالی که آرنج ها در وضعیت فلکشن ۹۰ درجه باشد انجام میشود. سپس بیمار چندین مرتبه مشت خود را باز و بسته میکند. دوباره ایجاد شدن علائم یا حس سنگینی و خستگی , به عنوان موارد مثبت تلقی میشود

 
 

عللِ ایجاد کننده

عللی که مسبب ایجاد سندروم خروجی قفسه سینه هستند را میتوان به دو گروهِ فاکتورهای استخوانی و فاکتورهای بافت نرم تقسیم بندی نمود. فاکتورهای استخوانی شامل ناهنجاری هایی مانند دنده های گردنیِ اضافی , وجود اگزوستوز در دنده اول یا استخوان ترقوه میشوند. شیوع ناهنجاریِ وجودِ دنده گردنی ۰/۱۷% تا ۰/۷۴% در جمعیت عمومی میباشد. شیوع نقص در دنده ی اول ۰/۲۹% تا ۰/۷۶% میباشد.

وجود اگزوستوز در دنده اول ممکن است از عللِ استخوانیِ سندروم خروجی قفسه سینه باشد

وجود دنده گردنی میتواند از علل استخوانیِ سندروم خروجی قفسه سینه باشد.

 

فاکتور های بافت نرم شامل ناهنجاریهای مادرزادی از قبیل باندهای فیبروز عضلانیِ غیرعادی در نزدیکیِ شبکه عصبی بازویی و عضلات رشد یافته در ورزشکاران و وزنه برداران میباشد.

anomalous fibrous muscular bands near the brachial plexus
Type 1 & 2

 
anomalous fibrous muscular bands near the brachial plexus
Type 3& 4

 
anomalous fibrous muscular bands near the brachial plexus
Type 5 & 6

 
anomalous fibrous muscular bands near the brachial plexus
Type 7 & 8

 
anomalous fibrous muscular bands near the brachial plexus
Type 9 & 10

 
patterns of bands associated with high cervical and median nerve neuropathy
A type I upper brachial plexus anomaly has the anterior scalene fibers fused to the perineurium.
A type II upper plexus anomaly has connecting muscle bellies of the anterior and middle scalene.

 
patterns of bands associated with high cervical and median nerve neuropathy
In a type III upper plexus anomaly, the anterior scalene muscle traverses the brachial plexus.
In a type IV upper plexus anomaly, the brachial plexus traverses the anterior scalene muscle.

 

ضایعات فضاگیر (مانند تومور و کیست) و همچنین فرایندهای التهابی که در بافت نرم اتفاق می افتند نیز ممکن است سبب ایجاد سندروم خروجی قفسه سینه گردند.
تروما (وارد شدن ضربه) و استرس های مکانیکی بر گردن , شانه و اندام های فوقانی نیز میتوانند منجر به ابتلا به سندروم خروجی قفسه سینه شوند. در حقیقت , ترومای گردن (وارد شدن ضربه به گردن) در ترکیب با استعداد آناتومیکی برای ابتلا به سندروم خروجی قفسه سینه (مانند دنده ی گردنی) به عنوان علت اصلی برای ابتلا به سندروم خروجی قفسه سینه میباشد. وضعیتهای بعد از تروما , مانند هماتوم , میوزیت اسیفیکان (رسوب کلسیوم در عضله) و شکل گیری بافت اسکار , میتوانند به اندازه ی شانه ی افتاده ثانویه به ضعف عضله ی تراپزیوس , در ابتلا به سندروم خروجی قفسه سینه نقش داشته باشد. سندروم خروجی قفسه سینه میتواند ثانویه به جوش نخوردن شکستگیِ استخوان ترقوه نیز باشد.

 

درمان

در این قسمت خلاصه ای از روشهای درمانی آورده شده است.
جراحی در موارد حاد عدم کفایت عروقی و عدم کارکرد پیشرونده ی عصبی به کار برده میشود. مابقی بیماران باید درمان غیر جراحی دریافت کنند که در فاز حاد بیماری شامل استراحت , داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) , ورزشهای تقویت کننده ی گردنی_کتفی , و فیزیوتراپی با مودالیته هایی مانند امواج فراصوت(Ultrasound) و تحریک الکتریکی عصب از روی پوست(Transcutaneous Nerve Stimulation) میشود. فیزیوتراپی در فاز حاد بیماری بر روی کنترل درد و محدوده ی حرکت , با استفاده از ورزشهای کششی مخصوص تمرکز میکند. مشخص شده است که درمان کانزرواتیو در اغلب بیماران موفقیت آمیز بوده است. جراحی در بیمارانی که درد مقاوم به درمان کانزرواتیو دارند باید انجام شود.

 

Refrences

۱٫ Arthur LG, Teich S, Hogan M, Caniano DA, Smead W. Pediatric thoracic outlet syndrome: a disorder with serious vascular complications. J Pediatr Surg. 2008 Jun. 43(6):1089-94. [Medline].
۲٫ Sadat U, Weerakkody R, Varty K. Thoracic outlet syndrome: an overview. Br J Hosp Med (Lond). 2008 May. 69(5):260-3. [Medline].
۳٫ Kaymak B, Ozçakar L, Inanici F, et al. Forearm bone mineral density measurements in thoracic outlet syndrome. Rheumatol Int. 2008 Jul. 28(9):891-893. [Medline].
۴٫ Oates SD, Daley RA. Thoracic outlet syndrome. Hand Clin. 1996 Nov. 12(4):705-18. [Medline].
۵٫ Teddy PJ, Johnson RD, Cai RR, Wallace D. Surgery for paediatric thoracic outlet syndrome. J Clin Neurosci. 2011 Nov 1. [Medline].
۶٫ Hussain MA, Aljabri B, Al-Omran M. Vascular Thoracic Outlet Syndrome. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Spring. 28 (1):151-7. [Medline]. [Full Text].
۷٫ Cuetter AC, Bartoszek DM. The thoracic outlet syndrome: controversies, overdiagnosis, overtreatment, and recommendations for management. Muscle Nerve. 1989 May. 12(5):410-9. [Medline].
۸٫ Roos DB. Thoracic outlet syndrome is underdiagnosed. Muscle Nerve. 1999 Jan. 22(1):126-9; discussion 137-8. [Medline].
۹٫ Wilbourn AJ. Thoracic outlet syndrome is overdiagnosed. Muscle Nerve. 1999 Jan. 22(1):130-6; discussion 136-7. [Medline].
۱۰٫ Urschel HC Jr, Patel AN. Surgery remains the most effective treatment for Paget-Schroetter syndrome: 50 years’ experience. Ann Thorac Surg. 2008 Jul. 86(1):254-60; discussion 260. [Medline].
۱۱٫ Huang JH, Zager EL. Thoracic outlet syndrome. Neurosurgery. 2004 Oct. 55(4):897-902; discussion 902-3. [Medline].
۱۲٫ Safran MR. Nerve injury about the shoulder in athletes. Part 2: long thoracic nerve, spinal accessory nerve, burners/stingers, thoracic outlet syndrome. Am J Sports Med. 2004 Jun. 32(4):1063-76. [Medline].
۱۳٫ Parziale JR, Akelman E, Weiss AP, Green A. Thoracic outlet syndrome. Am J Orthop. 2000 May. 29(5):353-60. [Medline].
۱۴٫ Rutherford RB, Cronewett JL, Gloviczki P. Vascular Surgery. 5th ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co; 2000. 1184-1219.
۱۵٫ Moore WS, ed. Vascular Surgery: A Comprehensive Review. 4th ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co; 1993. 600-3.
۱۶٫ Mackinnon SE, Novak CB. Thoracic outlet syndrome. Curr Probl Surg. 2002 Nov. 39(11):1070-145. [Medline].
۱۷٫ Hood DB, Kuehne J, Yellin AE, Weaver FA. Vascular complications of thoracic outlet syndrome. Am Surg. 1997 Oct. 63(10):913-7. [Medline].
۱۸٫ Rayan GM. Lower trunk brachial plexus compression neuropathy due to cervical rib in young athletes. Am J Sports Med. 1988 Jan-Feb. 16(1):77-9. [Medline].
۱۹٫ Roos DB. Congenital anomalies associated with thoracic outlet syndrome. Anatomy, symptoms, diagnosis, and treatment. Am J Surg. 1976 Dec. 132(6):771-8. [Medline].
۲۰٫ Esposito MD, Arrington JA, Blackshear MN, Murtagh FR, Silbiger ML. Thoracic outlet syndrome in a throwing athlete diagnosed with MRI and MRA. J Magn Reson Imaging. 1997 May-Jun. 7(3):598-9. [Medline].
۲۱٫ Al-Shekhlee A, Katirji B. Spinal accessory neuropathy, droopy shoulder, and thoracic outlet syndrome. Muscle Nerve. 2003 Sep. 28(3):383-5. [Medline].
۲۲٫ Fujita K, Matsuda K, Sakai Y, Sakai H, Mizuno K. Late thoracic outlet syndrome secondary to malunion of the fractured clavicle: case report and review of the literature. J Trauma. 2001 Feb. 50(2):332-5. [Medline].
۲۳٫ Upton AR, McComas AJ. The double crush in nerve entrapment syndromes. Lancet. 1973 Aug 18. 2(7825):359-62. [Medline].
۲۴٫ Urschel HC Jr, Razzuk MA. Neurovascular compression in the thoracic outlet: changing management over 50 years. Ann Surg. 1998 Oct. 228(4):609-17. [Medline]. [Full Text].
۲۵٫ Wood VE, Twito R, Verska JM. Thoracic outlet syndrome. The results of first rib resection in 100 patients. Orthop Clin North Am. 1988 Jan. 19(1):131-46. [Medline].
۲۶٫ Novak CB, Mackinnon SE, Patterson GA. Evaluation of patients with thoracic outlet syndrome. J Hand Surg [Am]. 1993 Mar. 18(2):292-9. [Medline].
۲۷٫ Lee PP, Dorsi MJ, Belzberg AJ, Chhabra A. Magnetic resonance neurography-surgical correlation of neurologic thoracic outlet syndrome. Microsurgery. 2011 Nov. 31(8):662-5. [Medline].
۲۸٫ Chavhan GB, Batmanabane V, Muthusami P, Towbin AJ, Borschel GH. MRI of thoracic outlet syndrome in children. Pediatr Radiol. 2017 Sep. 47 (10):1222-1234. [Medline].
۲۹٫ Machleder HI, Moll F, Nuwer M, Jordan S. Somatosensory evoked potentials in the assessment of thoracic outlet compression syndrome. J Vasc Surg. 1987 Aug. 6(2):177-84. [Medline].
۳۰٫ Komanetsky RM, Novak CB, Mackinnon SE, et al. Somatosensory evoked potentials fail to diagnose thoracic outlet syndrome. J Hand Surg [Am]. 1996 Jul. 21(4):662-6. [Medline].
۳۱٫ Sanders RJ, Hammond SL. Venous thoracic outlet syndrome. Hand Clin. 2004 Feb. 20(1):113-8, viii. [Medline].
۳۲٫ Melby SJ, Vedantham S, Narra VR, et al. Comprehensive surgical management of the competitive athlete with effort thrombosis of the subclavian vein (Paget-Schroetter syndrome). J Vasc Surg. 2008 Apr. 47(4):809-20; discussion 821. [Medline].
۳۳٫ Machleder HI. Evaluation of a new treatment strategy for Paget-Schroetter syndrome: spontaneous thrombosis of the axillary-subclavian vein. J Vasc Surg. 1993 Feb. 17(2):305-15; discussion 316-7. [Medline].
۳۴٫ Urschel HC Jr, Razzuk MA. Paget-Schroetter syndrome: what is the best management?. Ann Thorac Surg. 2000 Jun. 69(6):1663-8; discussion 1668-9. [Medline].
۳۵٫ Patton GM. Arterial thoracic outlet syndrome. Hand Clin. 2004 Feb. 20(1):107-11, viii. [Medline].
۳۶٫ Dale WA, Lewis MR. Management of thoracic outlet syndrome. Ann Surg. 1975 May. 181(5):575-85. [Medline]. [Full Text].
۳۷٫ Sucher BM. Ultrasonography-guided osteopathic manipulative treatment for a patient with thoracic outlet syndrome. J Am Osteopath Assoc. 2011 Sep. 111(9):543-7. [Medline].
۳۸٫ Kenny RA, Traynor GB, Withington D, Keegan DJ. Thoracic outlet syndrome: a useful exercise treatment option. Am J Surg. 1993 Feb. 165(2):282-4. [Medline].
۳۹٫ Lindgren KA. Conservative treatment of thoracic outlet syndrome: a 2-year follow-up. Arch Phys Med Rehabil. 1997 Apr. 78(4):373-8. [Medline].
۴۰٫ Novak CB, Collins ED, Mackinnon SE. Outcome following conservative management of thoracic outlet syndrome. J Hand Surg [Am]. 1995 Jul. 20(4):542-8. [Medline].
۴۱٫ Novak CB. Conservative management of thoracic outlet syndrome. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1996 Apr. 8(2):201-7. [Medline].
۴۲٫ Peek J, Vos CG, Ünlü Ç, van de Pavoordt HDWM, van den Akker PJ, de Vries JPM. Outcome of Surgical Treatment for Thoracic Outlet Syndrome: Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Vasc Surg. 2017 Apr. 40:303-326. [Medline].
۴۳٫ Leffert RD. Complications of surgery for thoracic outlet syndrome. Hand Clin. 2004 Feb. 20(1):91-8. [Medline].
۴۴٫ Terzis JK, Kokkalis ZT. Supraclavicular approach for thoracic outlet syndrome. Hand (N Y). 2010 Sep. 5(3):326-37. [Medline]. [Full Text].
۴۵٫ Siracuse JJ, Johnston PC, Jones DW, et al. Infraclavicular first rib resection for the treatment of acute venous thoracic outlet syndrome. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2015 Oct. 3 (4):397-400. [Medline].
۴۶٫ Vemuri C, Wittenberg AM, Caputo FJ, Earley JA, Driskill MR, Rastogi R, et al. Early effectiveness of isolated pectoralis minor tenotomy in selected patients with neurogenic thoracic outlet syndrome. J Vasc Surg. 2013 Jan 31. [Medline].
۴۷٫ Balci AE, Balci TA, Cakir O, Eren S, Eren MN. Surgical treatment of thoracic outlet syndrome: effect and results of surgery. Ann Thorac Surg. 2003 Apr. 75(4):1091-6; discussion 1096. [Medline].
۴۸٫ Peek J, Vos CG, Unlu C, van de Pavoordt HD, van den Akker PJ, de Vries JP. Outcome of Surgical Treatment for Thoracic Outlet Syndrome: Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Vasc Surg. 2016 Sep 22. [Medline].
۴۹٫ Franklin GM, Fulton-Kehoe D, Bradley C, Smith-Weller T. Outcome of surgery for thoracic outlet syndrome in Washington state workers’ compensation. Neurology. 2000 Mar 28. 54(6):1252-7. [Medline].
۵۰٫ Orlando MS, Likes KC, Mirza S, Cao Y, Cohen A, Lum YW, et al. A decade of excellent outcomes after surgical intervention in 538 patients with thoracic outlet syndrome. J Am Coll Surg. 2015 May. 220 (5):934-9. [Medline].
۵۱٫ Foley JM, Finlayson H, Travlos A. A review of thoracic outlet syndrome and the possible role of botulinum toxin in the treatment of this syndrome. Toxins (Basel). 2012 Nov. 4(11):1223-35. [Medline].
۵۲٫ Povlsen B, Hansson T, Povlsen SD. Treatment for thoracic outlet syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 26. 11:CD007218. [Medline].
۵۳٫ Atasoy E. Recurrent thoracic outlet syndrome. Hand Clin. 2004 Feb. 20(1):99-105. [Medline].
۵۴٫ Kim TI, Sarac TP, Orion KC. Intravascular Ultrasound in Venous Thoracic Outlet Syndrome. Ann Vasc Surg. 2019 Jan. 54:118-122. [Medline].