مقایسه ی عوارض ناشی از درمان علامتی(استفاده از داروهای مسکن) و درمان جراحی(تعویض مفصل) در درمان آرتروز زانو و لگن

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • مقایسه ی عوارض ناشی از درمان علامتی(استفاده از داروهای مسکن) و درمان جراحی(تعویض مفصل) در درمان آرتروز زانو و لگن
مقایسه ی عوارض ناشی از درمان علامتی(استفاده از داروهای مسکن) و درمان جراحی(تعویض مفصل) در درمان آرتروز زانو و لگن
این مطلب , به صورت خلاصه , ترجمه ی مقاله ای که به مقایسه ی عوارض ناشی از درمان علامتی(استفاده از داروهای مسکن) و درمان جراحی(تعویض مفصل) در درمان استئوآرتریت(آرتروز) زانو و لگن انجام شده است , پیش روی شما همراهان گرامی قرار گرفته است.

 

مقدمه

استئوآرتریت (Osteoarthritis) یکی از بزرگترین مواردی است که در درد، اختلالات عملکرد و کاهش استقلال افراد مسن برای انجام کارهای روزمره شان نقش دارد.

استئوآرتریت (Osteoarthritis) یکی از بزرگترین مواردی است که در درد، اختلالات عملکرد و کاهش استقلال افراد مسن برای انجام کارهای روزمره شان نقش دارد.

 
 

در میان مفاصل بزرگ، مفصل هیپ(لگن) و مفصل زانو بیشتر از سایر مفاصل درگیر استئوآرتریت میشوند . باوجود اینکه علت استئوآرتریت اولیه به طور کامل شناخته شده نمیباشد ، مطالعات متعدد نشان داده اند که پایه ی ژنتیکی در درگیری افراد مسن ، و گیر افتادگی فمور_استابوبوم(Femoroacetabular Impingememt) در موارد استئوآرتریت اولیه در جوانان و افراد بالغ میانسال زمینه ساز ایجاد آن هستند.

 
 

Femoroacetabular impingement اخیرا در مورد افراد جوان و بالغین میانسال , به عنوان علت زمینه ای استئوآرتریت شناخته شده است.

 

بحث

بیشتر دستورالعمل های موجود در درمان آرتروز زانو و لگن به بررسی و مقایسه ی بی خطر بودن دارو ها در فرآیند درمان نمی پردازند. درپژوهش مورد نظر ۲۰ مقاله به صورت سیتماتیک مورد مطالعه قرار گرفتند و میزان خطر وعوارض داروها و روش های جراحی در درمان آرتروز زانو و لگن مورد بررسی قرارگرفت.
در پژوهش مورد نظر مقالات از پایگاه های PubMed، Scopus، Web of Knowledge و Google Scholar انتخاب شدند. میزان مرگ و میر ناشی از عوارض دارویی در استفاده از ناپروکسن (( Naproxen, Hazard ratio=3(1.9,4.6) بیشترین مقدار و کمترین مقدار در جراحی کامل لگن (relative risk=0.7(0.7,0.7) بود. بیشترین میزان عوارض گوارشی در استفاده از دیکلوفناک ((Diclophenac, odd ratio=4.77,3.94,5.76)) و کمترین مقدار برای جراحی کامل زانو ((Hazard ratio=0.6(0.49,0.75) بود.
ایبوبروفن (Ibubrofen) دارای بیشترین عوارص کلیوی ((Odd ratio=2.32(1.45,3.71) بود در حالی که سلکوکسیب (Celecoxib) بیشترین خطر عوارض قلبی و عروقی ((Odd=2.26(1,5.1) و کمترین مقدار مربوط به ترامادول(Teramadol) بود((Relative risk =1.1(0.87,1.4).

 

نتیجه گیری

مجموع نتایج حاکی از آن است که درمان آرتروز زانو و لگن به ویژه با داروهای ضد التهاب غیر استروییدی احتمال خطر مرگ و میر بیشتری نسبت به اعمال جراحی در درمان بیماری های مذکور دارد.

 

درمان آرتروز زانو و لگن به ویژه با داروهای ضد التهاب غیر استروییدی احتمال خطر مرگ و میر بیشتری نسبت به اعمال جراحی در درمان بیماری های مذکور دارد.

 
 

Refrences

۱٫ Peat, G, McCarney, R, Croft, P. Knee pain and osteoarthritis in older adults: a review of community burden and current use of primary health care. Ann Rheum Dis 2001; 60(2): 91–۹۷٫ Google Scholar | Medline | ISI
۲٫ Crawford, D . Conservative management of symptomatic knee osteoarthritis a flawed strategy? Orthop Rev 2013; 5: 5–۱۰٫
Google Scholar
۳٫ Hoaglund, FT . Primary osteoarthritis of the hip: a genetic disease caused by European genetic variants. J Bone Joint Surg Am 2013; 95(5): 463–۴۶۸٫
Google Scholar | Medline
۴٫ CG177 N . Osteoarthritis care and management in adults. London: National Institute for Health and Care Excellence, 2014.
Google Scholar
۵٫ Hawker, GA, Wright, JG, Coyte, PC. Determining the need for hip and knee arthroplasty: the role of clinical severity and patients’ preferences. Med Care 2001; 39(3): 206–۲۱۶٫
Google Scholar | Medline | ISI
۶٫ Chiodo, CP, Glazebrook, M, Bluman, EM. Diagnosis and treatment of acute Achilles tendon rupture. J Am Acad Orthop Sur 2010; 18(8): 503–۵۱۰٫
Google Scholar | Medline | ISI
۷٫ Ashworth, NL, Peloso, PM, Muhajarine, N. A population based historical cohort study of the mortality associated with nabumetone, Arthrotec, diclofenac, and naproxen. J Rheumatol 2004; 31: 951–۹۵۶٫
Google Scholar | Medline
۸٫ Bell, GA, Kantor, ED, Lampe, JW. Use of Glucosamine and chondroitin in relation to mortality. Eur J Epidemiol 2012; 27: 9714–۹۷۱۶٫
Google Scholar
۹٫ Caldwell, B, Aldington, S, Weatherall, M. Risk of cardiovascular events and celecoxib: a systematic review and meta-analysis. J R Soc Med 2006; 99: 132–۱۴۰٫
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
۱۰٫ Chan, AT, Manson, JE, Albert, CM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs, acetaminophen, and the risk of cardiovascular events. Circulation 2006; 113(12): 1578–۱۵۸۷٫
Google Scholar | Medline | ISI
۱۱٫ Curhan, GC, Knight, EL, Rosner, B. Lifetime nonnarcotic analgesic use and decline in renal function in women. Arch Int Med 2004; 164(14): 1519–۱۵۲۴٫
Google Scholar | Medline
۱۲٫ De Vries, F, Setakis, E, Van Staa, TP. Concomitant use of ibuprofen and paracetamol and the risk of major clinical safety outcomes. Brit J Clin Pharmaco 2010; 70(3): 429–۴۳۸٫
Google Scholar | Medline
۱۳٫ Rodriguez, LAG, Hernandez-Diaz, S. Relative risk of upper gastrointestinal complications among users of acetaminophen and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Epidemiology 2001; 12(5): 570–۵۷۶٫
Google Scholar | Medline
۱۴٫ Griffin, MR, Yared, A, Ray, WA. Nonsteroidal antiinflammatory drugs and acute renal failure in elderly persons. Am J Epidemiol 2000; 151: 488–۴۹۶٫
Google Scholar | Medline | ISI
۱۵٫ Hippisley-Cox, J, Coupland, C. Risk of myocardial infarction in patients taking cyclo-oxygenase-2 inhibitors or conventional non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based nested case-control analysis. BMJ 2005; 330(7504): 1366.
Google Scholar | Medline
۱۶٫ Kaandorp, CJ, Van Schaardenburg, D, Krijnen, P. Risk factors for septic arthritis in patients with joint disease. Am College Rheumatol 1995; 38(12): 1819–۱۸۲۵٫
Google Scholar
۱۷٫ Kerr, SJ, Rowett, DS, Sayer, GP. All-cause mortality of elderly Australian veterans using COX-2 selective or non-selective NSAIDs: a longitudinal study. Br J Clin Pharmacol 2011; 71: 936–۹۴۲٫
Google Scholar | Medline
۱۸٫ Lalmohamed, A, Vestergaard, P, Javaid, MK. Risk of gastrointestinal bleeding in patients undergoing total hip or knee replacement compared with matched controls: a nationwide cohort study. Am J Gastroenterol 2013; 108: 1277–۱۲۸۵٫
Google Scholar | Medline
۱۹٫ Lipworth, L, Friis, S, Blot, WJ. A population-based cohort study of mortality among users of ibuprofen in Denmark. Am J Ther 2004; 11: 156–۱۶۳٫
Google Scholar | Medline
۲۰٫ Pedersen, AB, Baron, J, Overgaard, S. Short and long term mortality following primary total hip replacement for osteoarthritis. Bone Joint J 2011; 93(2): 172–۱۷۷٫
Google Scholar
۲۱٫ Schrøder, HM, Kristensen, PW, Petersen, MB. Patient survival after total knee arthroplasty: 5-year data in 926 patients. Acta Orthop Scand 1998; 69(1): 35–۳۸٫
Google Scholar | Medline
۲۲٫ Solomon, DH, Rassen, JA, Glynn, RJ. The comparative safety of opiods for nonmalignant pain in older adults. Arch Intern Med 2010; 170: 1267–۱۲۷۴٫
Google Scholar
۲۳٫ Thorlund, JB, Juh, CB, Roos, EM. Arthroscopic surgery for degenerative knee: systematic review and meta-analysis of benefits and harms. BMJ 2015; 350: 135–۱۴۱٫
Google Scholar
۲۴٫ Van der Linden, MV, Van der Bij, S, Welsing, P. The balance between severe cardiovascular and gastrointestinal events among users of selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs. BMJ 2007; 68: 668–۶۷۳٫
Google Scholar
۲۵٫ Weisberg, DF, Gordon, KS, Barry, DT. Long-term prescription of opioids and/or benzodiazepines and mortality among HIV-infected and uninfected patients. J Acquir Immune Defic Syndr 2015; 69: 223–۲۳۳٫
Google Scholar | Medline
۲۶٫ Zhang, J, Ding, EL, Song, Y. Adverse effects of cyclooxygenase 2 inhibitors on renal and arrhythmia events meta-analysis of randomized trials. JAMA 2006; 296: 1619–۱۶۳۲٫
Google Scholar | Medline | ISI
۲۷٫ Roberts, E, Nunes, VD, Buckner, S. Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies. Ann Rheum Dis 2016; 75: 552–۵۵۹٫
Google Scholar | Medline
۲۸٫ da Costa, BR, Reichenbach, S, Keller, N. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2016; 387(10033): 2093–۲۱۰۵٫
Google Scholar | Medline | ISI
۲۹٫ Allison, MC, Howatson, AG, Torrance, CJ. Gastrointestinal damage associated with the use of nonsteroidal antiinflammatory drugs. New Engl J Med 1992; 327(11): 749–۷۵۴٫
Google Scholar | Medline
۳۰٫ Towheed, T, Anastassiades, T, Shea, B. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000. CD002946.
Google Scholar | Medline
۳۱٫ Felson, DT . Chondroitin for pain in osteoarthritis. Ann Int Med 2007; 146(8): 611–۶۱۲٫
Google Scholar | Medline
۳۲٫ Wandel, S, Jüni, P, Tendal, B. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010; 341: c4675.
Google Scholar | Medline
۳۳٫ Bell, GA, Kantor, ED, Lampe, JW. Use of glucosamine and chondroitin in relation to mortality. Eur J Epidemiol 2012; 27(8): 593–۶۰۳٫
Google Scholar | Medline
۳۴٫ Kantor, ED, Lampe, JW, Vaughan, TL. Association between use of specialty dietary supplements and C-reactive protein concentrations. Am J Epidemiol 2012; 176(11): 1002–۱۰۱۳٫
Google Scholar | Medline
۳۵٫ Bannuru, RR, Schmid, CH, Kent, DM. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Int Med 2015; 162(1): 46–۵۴٫
Google Scholar | Medline | ISI
۳۶٫ Tammachote, N, Kanitnate, S, Yakumpor, T. Intra-articular, single-shot Hylan GF 20 hyaluronic acid injection compared with corticosteroid in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2016; 98(11): 885–۸۹۲٫
Google Scholar | Medline
۳۷٫ Campbell, RE, Rothman, RH. Charnley low-friction total hip replacement. Am J Roentgenol 1971; 113(4): 634–۶۴۱٫
Google Scholar
۳۸٫ Learmonth, ID, Young, C, Rorabeck, C. The operation of the century: total hip replacement. Lancet 2007; 370(9597): 1508–۱۵۱۹٫
Google Scholar | Medline | ISI
۳۹٫ Song, EK, Moon, JY, Seon, JK. The evolution of modern total knee prostheses. United Kingdom: INTECH Open Access Publisher, 2013.
Google Scholar
۴۰٫ National Joint Registry for England and Wales 12th Annual Report 2015 . http://www.njrcentre.org.uk/njrcentre/Portals/0/Documents/England/Reports/12th%20annual%20report/NJR%20Online%20Annual%20Report%202015.pdf (2015, accessed 30 August 2016).
Google Scholar
۴۱٫ Van Onsem, S, Van Der Straeten, C, Arnout, N. A new prediction model for patient satisfaction after total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2016; 31: 2660–۲۶۶۷٫
Google Scholar | Medline
۴۲٫ Palazzo, C, Jourdan, C, Descamps, S. Determinants of satisfaction 1 year after total hip arthroplasty: the role of expectations fulfilment. BMC Musculoskelet Dis 2014; 15(1): 1.
Google Scholar | Medline
۴۳٫ Donaldson, J, Tudor, F, Gollish, J. Revision surgery for the stiff total knee arthroplasty. Bone Joint J 2016; 98(5): 622–۶۲۷٫
Google Scholar | Medline